Wstęp opisujący Great Central Road, która jest częścią The Outback Way, najdłuższego skrótu Australii.